Waarom filmmakers actievoeren

Bekijk hier op video de uitleg van Robert Alberdingk Thijm, tijdens de Dag van het Scenario.

UPC, evenals ZIGGO en andere grote kabelmaatschappijen,  is in 2012 gestopt met het betalen van kabelgelden aan de scenaristen en de regisseurs. Ruim 25 jaar ontvingen de scenarioschrijvers, regisseurs, componisten en producenten kabelgelden van de kabelaars. Ondanks gesprekken en onderhandelingen, weigeren de kabelmaatschappijen tot een serieuze afspraak te komen over de vergoeding. De kabelmaatschappijen vinden dat scenarioschrijvers en regisseurs genoegen moeten nemen met een fractie van wat ze ooit ontvingen. In tegenstelling tot andere partijen, zoals de producenten en de muziekauteurs, ontvangen VEVAM en LIRA daarom nu al twee jaar geen kabelvergoedingen.

Om de rechten van regisseurs en scenarioschrijvers bevestigd te krijgen moesten VEVAM en Lira naar de rechter stappen.

Het lange termijn doel van Netwerk Scenarioschrijvers en Lira om tot redelijke vergoedingen voor scenarioschrijvers te komen heeft zijn weerslag op de contractpraktijk tussen producenten/omroepen en de individuele scenarioschrijvers. Zo is de laatste jaren de druk op schrijvers om de rechten die zij aan Lira hebben overgedragen uit te zonderen van de rechten die aan producent/omroep worden overgedragen, steeds opgevoerd.

Nadat de Rechtbank Amsterdam op 27 augustus jl. oordeelde dat Lira terecht namens de schrijvers vergoedingen voor kabelrechten en ‘digitale’ rechten kon vorderen bij de kabelaars, hebben de producenten/omroepen met elkaar afgesproken de lopende contractonderhandelingen met scenarioschrijvers stil te leggen.

Dit is een zeer zorgelijke situatie waarin het nodig is dat filmmakers elkaar steunen wanneer ze voor hun auteursrechten opkomen.

Daarom trekken DDG en Netwerk Scenarioschrijvers samen op en worden ze actief gesteund door de acteurs. Het wordt tijd dat de vergoeding voor filmmakers, ook voor acteurs, voor kabeldoorgifte en voor online gebruik zoals VOD diensten geregeld wordt.

Meer informatie :