PAM in overleg met producenten over Filmrechtregeling

By 10 September 2013Auteurscontractenrecht, PAM

Het Ministerie van Justitie heeft PAM gelegenheid geboden om samen met de producenten een voorstel te doen voor de inrichting van de filmrechtparagraaf in de Auteurswet (artikel 45d Aw). De huidige tekst van het wetvoorstel Auteurscontractenrecht is voor zowel de filmmakers als de producenten niet werkbaar. De gesprekken vinden plaats onder leiding van Els Swaab, oud-voorzitter Raad voor Cultuur. Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht werd in juni 2012 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de eerste helft van 2014 behandeld.