Reactie PAM nav antwoorden Minister Dekker iz VOD

By 20 April 2019PAM

De CBO’s en Beroepsorganisaties voor filmmakers, verenigd in het Portal Audiovisuele Makers, hebben met belangstelling kennisgenomen van de antwoorden van de Minister voor Rechtsbescherming op de vragen over collectieve vergoedingen voor Video On Demand exploitatie.

De PAM CBO’s zijn partij bij de afspraken die hierover begin 2015 met RODAP zijn gemaakt, waarnaar de Minister in zijn antwoorden verwijst. Hoewel deze afspraken vanuit juridisch oogpunt bezien correct zijn weergegeven in de antwoorden, blijven een aantal essentiële elementen daarvan en (recente) ontwikkelingen hierbij onderbelicht. In onderstaande statement wordt dit toegelicht.

Download the PDF file .