Een toekomstbestendig auteursrecht voor filmmakers

In de audiovisuele sector hebben scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs zich verenigd om één loket te bieden, dat (online) gebruik van audiovisuele media mogelijk maakt: PAM (Portal Audiovisuele Makers). De in PAM verenigde rechtenorganisaties (Lira, VEVAM en NORMA) bieden transparant collectief beheer van rechten en verdelen de vergoeding onder de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Via één portal betalen exploitanten een vergoeding voor het uitzenden van tv-drama, documentaires en films. Dat stelt hen in staat het mediaanbod via alle mogelijke platforms uit te zenden. Door PAM is het voor omroepen en producenten niet meer nodig afzonderlijk te onderhandelen over herhalingsvergoedingen met iedere individuele maker. PAM sluit aan op de realiteit dat ook rechten met betrekking tot de uitzending (en verdere distributie) van buitenlandse producties geregeld moeten worden.

Kennis maken met RoDAP

By | PAM | No Comments

De ‘keten’ van producenten, omroepen en distributeurs, waar PAM in 2010 drie gesprekken mee heeft gevoerd over een regeling in de audiovisuele sector, is bezig om een vereniging op te…

Read More