In december 2009 hebben het Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild (DDG) en ACT (Acteursbelangen), samen met hun collectieve auteursrechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA een nieuw rechtenmodel voor de audiovisuele sector gepresenteerd: Portal Audiovisuele Makers (PAM).

Wat biedt PAM?
PAM biedt transparant collectief beheer van rechten door auteursrechtenorganisaties die bestuurd worden door de makers zelf; exploitanten rekenen voor gebruik van deze rechten af bij één portal. Dit model vergroot toegang tot film en tv-programma’s, maakt innovatie mogelijk, is gebruikersvriendelijk én biedt zelfstandige makers garantie op een billijke vergoeding.

Aanleiding PAM
De digitale revolutie heeft het medialandschap onherroepelijk veranderd. Waar het programma-aanbod vroeger verliep via afgebakende zenders, op vastgestelde tijdstippen, voor specifieke platforms en binnen specifieke territoria, heeft het internet -hand in hand met de opkomst van mobiele netwerken – de meeste grenzen geslecht. Kijkers kunnen nu in principe altijd, overal, via alle platforms over alle programma’s beschikken. Makers juichen deze  ontwikkeling toe en willen het stimuleren. Programma’s worden immers gemaakt om een publiek te bereiken. De huidige praktijk van het omgaan met auteursrechten in de audiovisuele media, lijkt echter niet aan te sluiten bij alle nieuwe mogelijkheden. Individuele contractering schiet te kort wanneer werken deel uitmaken van een veel groter (wereld)repertoire. Net als indertijd bij de introductie van kabeltelevisie en verspreiding van programma’s via de satelliet, zijn er nieuwe auteursrechtelijke kaders nodig om volop gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.

Voordelen
Met PAM komen acteurs, scenaristen en regisseurs met een goede oplossing in het audiovisuele sector. Het is een alternatief dat toegang tot werken vergroot, innovatie mogelijk maakt, burgers niet criminaliseert, archieven ontsluit én zelfstandige makers garantie op een billijke vergoeding verschaft. Dat alternatief ligt in goed, transparant collectief beheer van rechten onder wettelijk toezicht en waarbij de culturele en maatschappelijke rol van auteursrechten centraal staat.

PAMflet.filmmakers.2013.pdf
Portal Audiovisuele Makers.pdf
Kamervragen.V009Z24837.pdf
position paper taskforce NPO oktober 2009.pdf

Initiatiefnemers

Het initiatief tot Portal Audiovisuele Makers is genomen door de beroepsorganisaties van scenarioschrijvers, acteurs en regisseurs en hun collectieve rechtenorganisaties.

Netwerk Scenarioschrijvers
LIRA
Dutch Directors Guild
VEVAM
Act Acteursbelangen
NORMA