Filmmakers verwelkomen nieuwe regels EU

By 27 March 2019PAM

Dinsdag 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement ingestemd met modernisering van het auteursrecht. De door PAM vertegenwoordigde Filmmakers zijn verheugd met deze nieuwe richtlijn. Zij hopen dat dit een eerste stap is naar een wettelijk verankerde vergoeding voor het online gebruik van hun films door grote, multinationale platforms zoals Netflix, Google Play en Amazon Prime.

Met de verschuiving van lineair (tv-)kijken naar Video On Demand, hebben de filmmakers de (Europese) wetgever meer dan ooit nodig. Zonder die steun zijn zij immers vrijwel niet in staat om eerlijke vergoedingen te bedingen voor het online gebruik van hun films en series. De nieuwe richtlijn biedt – naast bepalingen die de transparantie in de contractuele relaties moet vergroten – mechanismes die juist dat soort vergoedingen kunnen waarborgen.

Daarbij bepaalt de richtlijn dat de vergoedingen voor de filmmakers proportioneel moeten zijn aan de inkomsten die gegenereerd worden met hun filmwerken en stelt het dat een zgn. lump sum vergoeding voor de rechten van makers de uitzondering behoort te zijn en niet de regel. Tot nu toe ontvangen filmmakers zelden tot nooit een vergoeding als hun films via grote Video on Demand diensten worden aangeboden.

De nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn is een bemoedigende stap in de goede richting om deze situatie te verbeteren. De filmmakers hopen dat de Nederlandse wetgever hiermee snel aan de slag zal gaan om te verzekeren dat scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs daadwerkelijk kunnen meedelen in de opbrengsten die in de online-omgeving met hun films en andere programma’s worden gegenereerd.