Achtergrond filmauteursvergoedingen en hoe het beter geregeld kan

Download Filmauteursvergoedingen, waren die niet allang geregeld ?

Het belang van een toekomstbestendig auteursrecht voor filmmakers.

 1. Op dit moment moeten filmmakers als halve juristen hemel en aarde bewegen om te kunnen delen in de opbrengsten van hun werk. Wat is hiervan de oorzaak?  En hoe kan een verbeterde Auteurswet in de toekomst voorkomen dat filmmakers rechtszaken moeten voeren voor gebruikelijke royalty’s?
 1. Wanneer een scenarioschrijver, een regisseur en acteurs samen een film of televisieprogramma maken, dan krijgen ze hiervoor eigendomsrechten. Net als muziekmakers of boekenschrijvers.
 1. Met deze auteursrechten in de hand kunnen makers hun werk beschermen en voorwaarden verbinden aan het gebruik ervan. Ze kunnen zicht houden op hun werk en een vergoeding vragen als iemand het wil gebruiken.
 1. De Auteurswet stelt een maker dus in staat om van zijn werk te leven, te functioneren als ondernemer.
 1. Aangezien het onhandig is om een film met veel filmmakers samen te verkopen is ooit bedacht dat de producent dit doet, mede namens de makers. Het leek daarom goed om de rechten van makers te verzamelen bij de producent. Dat werd geregeld met een zogenoemd vermoeden van rechtenoverdracht.
 1. Het vermoeden van overdrachtwerd in 1985 in de wet opgenomen. Dit houdt in dat makers geacht worden het recht aan de producent overgedragen te hebben om, vanaf het moment dat de film vertoningsgereed is, de film te verveelvoudigen en openbaar te maken, te exploiteren dus. Dit vermoeden van overdracht geldt voor alle filmmakers, behalve voor de makers van de filmmuziek.
 1. De producent die de film dan mede namens de makers verkoopt is in ruil voor de rechten bij wet verplicht om de makers een vergoeding te betalen.
 1. Filmmakers kregen het recht op een billijke vergoeding, voor iedere exploitatie.Dit leek een goede afspraak.
 1. In de praktijk werkt die afspraak niet.
 2. De formulering in de huidige wet zorgt voor eindeloze discussie en rechtszaken. Momenteel ontvangen de filmmakers, in tegenstelling tot de muziekmakers, geen enkele vergoeding voor de exploitatie van filmwerken.
 1. De vergoeding voor kabeldoorgifte voor scenaristen en regisseurs werd in oktober 2012 stopgezet.
 1. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de Auteurswet.
 1. Gelukkig heeft de wetgever dit ook ingezien. Hij schrijft een nieuwe wet. Met als doel de positie van filmmakers ten opzichte van exploitanten te versterken.
 1. Filmmakers willen dit keer dat de wet glashelder is.
 1. Als de producent de film verkoopt en exploitatie plaatsvindt, dan moet er een waterdichte garantie zijn dat de betrokken filmmakers mee kunnen delen in de opbrengst van hun filmwerk.
 1. De nieuwe Auteurswet moet dit voor filmmakers toekomstbestendig
 1. Dit betekent dat, als filmmakers geacht worden hun rechten over te dragen aan de producent, dat er dan gegarandeerd wordt dat ze, net als de makers van de filmmuziek, een deel krijgen van de verkoopprijs.
 1. En deze vergoeding moet op collectieve basis geïncasseerd worden, via de eigen organisaties van de makers, bij de eindexploitant.
 1. En dit moet gelden voor alle nieuwe exploitaties, nu én in de toekomst, en dus tenminste ook voor Video-On-Demand.
 1. Op die manier doet het filmauteursrecht wat het moet doen. Het maakt exploitatie van films en televisieprogramma’s mogelijk. Én het zorgt ervoor dat makers een bestaan kunnen opbouwen met hun werk doordat ze meedelen in opbrengsten.
 1. Met een juiste aanpassing is de Auteurswet toekomstbestendig, wordt de positie van filmmakers hersteld waardoor ze kunnen functioneren als ondernemers en kunnen ze doen waar ze goed in zijn:

Films en televisieprogramma’s maken!