Oproep tot invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer

In een brief aan de Eerste Kamer roepen PAM en Platform Makers op tot spoedige goedkeuring van het huidige wetsvoorstel Auteurscontractenrecht – vóór het Kamerreces per 1 juli. De onderhandelingspositie van (audiovisuele) makers versus hun exploitanten staat onder grote druk. Om rechtszekerheid voor makers en een herstel van evenwicht in de sector mogelijk te maken, is een spoedige invoering van de nieuwe wet van groot belang. Wij verzoeken fracties daarom ook af te zien van een tweede schriftelijke ronde vragen.

Lees hieronder de gehele brief (ook hier te downloaden als pdf):

logo-PAM-defPM_logo_colour-web

Aan de leden van de Eerste Kamer

betreft: wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Amsterdam, 15 juni 2015

Geachte heer/mevrouw,

Namens Platform Makers (het samenwerkingsverband van Nederlandse beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten) en Portal Audiovisuele Makers (PAM) vragen wij graag uw aandacht voor het voor auteurs en artiesten zo belangrijke wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.

Wij hebben kennis genomen van de antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 11 juni jl. en de daarin gegeven uitleg van het liggende wetsvoorstel.

Wellicht ten overvloede maken Platform Makers en PAM van deze gelegenheid gebruik de urgentie van spoedige goedkeuring van het liggende wetsvoorstel nogmaals te benadrukken. In vrijwel alle sectoren nemen de effecten van de onevenwichtige onderhandelingspositie van makers versus hun exploitanten in hoog tempo toe. Onder meer in de journalistieke sector en de audiovisuele sector is spoedige invoering van groot belang voor zowel de rechtszekerheid in de sector, als (een begin van) herstel van het genoemde evenwicht.
Graag verzoeken wij u bij deze daarom aan invoering van de nieuwe wettelijke bescherming per 1 juli a.s. (het door voormalig staatssecretaris Fred Teeven tijdens de Tweede Kamer toegezegde streven) mogelijk te maken.

Uiteraard zijn wij altijd voor nadere toelichting beschikbaar. Met vriendelijke groet,

Erwin Angad-Gaur voorzitter Platform Makers

Felix Rottenberg voorzitter PAM