Brief PAM voor Tussenevaluatie Wet Auteurscontractenrecht

By 6 December 2017PAM

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft PAM verzocht om input te leveren voor de tussenevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht.

Lees hieronder de reactie van PAM:

Download the PDF file .