Filmmakers verheugd over voorstel van Ministeries

By 10 April 2014Auteurscontractenrecht, PAM

300 Bekende filmmakers en acteurs hebben hun steun gegeven aan een nieuw voorstel van de Ministeries van Veiligheid & Justitie en OC&W van 10 maart jl. Dit voorstel ziet op een aanpassing van het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht met als kern om filmmakers, zoals scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, mee te laten delen in de inkomsten die met hun films worden behaald door bijvoorbeeld omroepen, kabelbedrijven en online videodiensten.

De beroepsorganisaties en rechtenorganisaties van scenaristen (Netwerk/Lira), regisseurs (DDG/Vevam) en acteurs (ACT/NORMA), verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM), onderschrijven van harte de voorgestelde wijzigingen:

  1. filmmakers en acteurs krijgen een onoverdraagbaar recht op een vergoeding, die in verhouding moet staan tot de opbrengsten;
  2. collectieve incasso van deze vergoeding door de rechtenorganisaties van filmmakers;
  3. de rechtenorganisaties van filmmakers en acteurs incasseren deze vergoeding bij de eindexploitant, zoals kabelexploitanten en online videodiensten.

De filmmakers en acteurs hebben verheugd geconstateerd dat in het voorstel voor een wetswijziging duidelijke aanknopingspunten te vinden zijn voor een betere contractuele positie van filmmakers en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van producenten en exploitanten van hun films. Met dit model hopen zij eindelijk eerlijk mee te kunnen delen in de opbrengsten als hun films en televisieseries worden verspreid.

Naast de gezamenlijke reactie vanuit PAM, hebben nog eens 300 bekende filmmakers en acteurs hun steun betuigd aan het voorstel van de Ministeries.

Lees hieronder de 3 afzonderlijke brieven ondertekend door prominente scenaristen, regisseurs en acteurs, alsmede de gezamenlijke reactie vanuit PAM.

Netwerk Scenarioschrijvers – LIRA – Dutch Directors Guild – VEVAM – ACT – NORMA

Download file:
Reactie Internetconsultatie Scenarioschrijvers.pdf
Reactie_Internetconsultatie_Regisseurs_140409.pdf
20140410_Internetconsultatie acteurs.pdf
Reactie PAM consultatie filmauteursrecht.pdf