Presentatie PAM bij Ministerie OCW

By 1 April 2010PAM

Het Ministerie van OCW nodigt PAM uit om een presentatie te geven over de plannen van PAM op 1 april in Den Haag. De presentatie wordt gegeven door Robert Alberdingk Thijm, Ike Bertels en Gijs Scholten van Aschat voor ambtenaren van de ministeries van OCW, Economische Zaken en Justitie.