Samenvatting convenant tussen RODAP en de PAM CBO’s

By 7 April 2015PAM

In januari jl. hebben RODAP en de PAM CBO’s een convenant gesloten over een vergoedingsregeling voor scenaristen, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vertolken. Het uitwerken van deze afspraken kost tijd. Daarom is een tijdelijke clausule opgesteld voor de individuele productiecontracten. Meer informatie treft u daarover in deze brief. De hoofdlijnen van het convenant zijn hier beschikbaar.