Voorlichting PAM 14 juni in De Balie

By 6 June 2010PAM

De Balie – Grote Zaal
14 juni 2010 – 20.00-21.30 uur
De digitale revolutie heeft het medialandschap onherroepelijk veranderd. Kijkers kunnen nu in principe altijd, overal, via alle platforms over alle programma’s beschikken.
De huidige praktijk van het omgaan met auteursrechten in de audiovisuele media sluit niet meer aan bij alle nieuwe mogelijkheden. Individuele contracten schieten te kort wanneer werken deel uitmaken van een veel groter (wereld)repertoire. Er zijn nieuwe auteursrechterlijke kaders nodig om volop gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.
Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild, ACT, LIRA, VEVAM en NORMA hebben zich verenigd om met een goede oplossing te komen, die én toegang tot werken vergroot, innovatie mogelijk maakt, burgers niet criminaliseert, archieven ontsluit én zelfstandige makers garantie op een billijke vergoeding verschaft. Deze oplossing ligt ons inziens in goed, transparant collectief beheer van rechten door makers zelf via één portal: PAM (Portal Audiovisuele Makers).
Bovenstaand voorstel is een alternatief voor het plan dat is ontwikkeld op initiatief van de publieke omroep gezamenlijk met de commerciële omroepen, producenten en kabelexploitanten. Dat plan gaat uit van één producentenloket waar makers via buy-out contracten al hun rechten inleveren.
Wij willen u op 14 juni graag over PAM informeren, uw vragen beantwoorden en uw steun daarvoor vragen. Wij hopen dat velen van u zich vrij kunnen maken om te komen. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via scenario@vsenv.nl.
Tot 14 juni!
Robert Alberdinck Thijm (LIRA)
Jochem Donker (LIRA)
Gerben Kor (Netwerk Scenarioschrijvers)
Anne Zeegers (projectleider PAM/Netwerk Scenarioschrijvers)
Ike Bertels ( DDG)
Martijn Mewe (DDG)
Sylvia Brandsteder (VEVAM)
Waldemar Torenstra (ACT)
Vincent Croiset (ACT)
Wisso Wissing (NORMA)
Maaike Boomstra (NORMA)